• Historia szkoły

        W roku 2010 Pani Marzenna Czyżewska, jako dyrektor Społecznego Liceum i Społecznego Gimnazjum otrzymała od ówczesnych władz miasta propozycję przejęcia budynku po likwidowanym Gimnazjum nr 1. Było to impulsem do podjęcia działań związanych z poszerzeniem oferty istniejących Kwidzyńskich Szkół Społecznych o Społeczną Szkołę Podstawową. Wraz z p. Dyrektor Czyżewską, ciężar utworzenia szkoły przyjęła także na swoje barki pani Anna Głogowska-Firlej wyrażając gotowość sprawowania pieczy nad nową placówką i piastowania tym samym stanowiska wicedyrektora szkoły. W marcu i kwietniu 2011 roku złożona została oferta edukacyjna skierowana do kwidzyńskich przedszkoli. I tak 1 września 2011 r. powstały dwie 14-osobowe klasy pitrycjierwsze SSP. Opiekę nad uczniami objęły wychowawczynie p. Anna Głogowska - Firlej oraz p. Agnieszka Górtatowska, które wraz z 6 innymi nauczycielkami j. obcych, religii i świetlicy stanowiły pierwsze grono pedagogiczne. Jednak w związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku przy ul. Chopina 4, klasy pierwsze rozpoczęły zajęcia w zaprzyjaźnionej, sąsiadującej szkole muzycznej. Stało się tak dzięki uprzejmości dyrektora p. Jarosława Goldera, który w tym trudnym dla nas czasie wsparł nas użyczając sal lekcyjnych. Początki działalności SSP nie były także łatwe ze względów finansowych. Mimo nieuzyskania funduszy dotacyjnych na pierwsze 4 miesiące pracy placówki, szkoła mogła funkcjonować dzięki prężnym działaniom Dyrekcji Szkoły. Do obecnego obiektu szkolnego przenieśliśmy się już na stałe rok później - we wrześniu 2012 roku. Od początku działalności pragnęliśmy stworzyć kameralną placówkę z klasami o niewielkiej liczbie uczniów, tak aby dać naszym podopiecznym jak największe poczucie bezpieczeństwa i ułatwić indywidualizację procesu nauczania. Zadbaliśmy także o rozwój kompetencji językowych, zwiększając liczbę godzin języka angielskiego w I etapie edukacyjnym oraz wprowadzając do siatki godzin drugi język obcy już od klasy I. Jako pierwsi ze szkół podstawowych wprowadziliśmy do oferty zajęć dodatkowych tenis ziemny, jazdę konną i  zajęcia na basenie już od klasy I. Zależało nam również na bliższej współpracy z rodzicami, których rola w życiu społecznej szkoły jest wyjątkowo ważna. Dzięki temu Nasi rodzice od zawsze angażowali się w życie szkoły i podejmowali szereg inicjatyw, bezpośrednio wpływających na jej charakter i klimat.  W związku z dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego we wrześniu 2013 roku podjęliśmy decyzję o naborze do klasy czwartej, co w efekcie przełożyło się na powstanie kolejnego oddziału klasowego. W roku 2015 nastąpiło uroczyste nadanie imienia naszej placówce. Podobnie jak istniejące wtedy Społeczne Gimnazjum oraz Społeczne Licem przyjęliśmy imię Polskich Noblistów wraz z  Hymnem "Per aspera ad astra", którego  autorką tekstu jest pani Elżbieta Margulewicz, muzyki zaś pan Edward Budyś.  Dzięki wsparciu finansowemu rodziców i grona pedagogicznego, otrzymaliśmy także Sztandar Szkoły. W roku 2016 mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, uczniowie klas 6. Był to także impuls to opracowania szkolnej nagrody Omnibus przyznawanej dla najlepszego absolwenta. W roku 2017 reforma edukacji przyniosła ważną zmianę w historii szkoły zmieniając jej cykl z sześcio – na ośmioletni, co wiązało się z przeorganizowaniem pracy placówki. Kolejną datą, która przyniosła zmianę był 1 maja 2023 r. W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej Dyrektor, p. Marzenny Czyżewskiej, organ prowadzący szkołę, tj. Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, postanowił powierzyć funkcję dyrektora p. Agnieszce Perehudzie, nauczycielce języka angielskiego która pełniła tą funkcję do kwietnia 2023 r. Od 1 maja 2023 r. dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej została Pani Patrycja Humieniuk.

        Nasza szkoła cieszy się obecnie uznaniem i zaufaniem mieszkańców Kwidzyna, a także okolic. Oferujemy uczniom wszechstronny rozwój, indywidualne podejście, rodzinną atmosferą i wysoki poziom edukacji, dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która z wielkim zaangażowaniem oddaje się procesowi nauczania. Co roku nasi uczniowie klas trzecich i ósmych osiągają z egzaminów zewnętrznych najwyższe wyniki, zarówno na tle kraju, województwa, powiatu, jak i miasta, na co ma także wpływ zwiększona liczba godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów egzaminacyjnych - języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Nasi nauczyciele niejednokrotnie udowadniają, że ich zawód to nie tylko praca, ale i pasja, której oddają się zarówno w salach lekcyjnych, jak i poza murami szkoły, ponieważ edukacja odbywa się także poprzez realizację projektów i programów edukacyjnych, a także różnorodne wyjścia, zajęcia w terenie i liczne wyjazdy. Dzięki temu możemy poszczycić się zdobytymi tytułami i przyznanymi certyfikatami takimi jak np. Skuteczna Szkoła, Cybernauci, Lepsza Szkoła, Innowacyjna Szkoła, Klub Bezpiecznego Puchatka, Mistrzowie Kodowania, Szkoła gotowa na TIK, eTwinning, Certyfikat Jakości Kształcenia Języków i wiele innych. Społeczna szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych na których uczniowie mają okazję odkrywać bądź też poszerzać swoje zainteresowania, a także poczuć, że szkoła to nie tylko edukacja formalna, ale i przyjazne im miejsce do realizowania swoich pasji i hobby. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach takich jak: Mali Chemicy, Mali Odkrywcy, Łamigłówki, Matematyka z klockami LEGO, Klub  Młodego Artysty, Zajęcia wokalno-muzyczne, Szachy, Koło turystyczno-krajoznawcze z elementami MTB, Koło języka hiszpańskiego oraz zajęcia teatralne, plastyczno- dekoratorskie i sportowe. Ponadto uczniowie mają możliwość  zgłębić i poszerzać zdobytą na lekcjach wiedzę uczestnicząc w kołach przedmiotowych.  Wynikiem tych działań są liczne tytuły laureatów w Olimpiadach Ogólnopolskich oraz tytuły laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Szkoła społeczna kładzie duży nacisk na kształtowanie kompetencji społecznych swoich wychowanków. Chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. Stąd też podejmujemy wiele szkolnych inicjatywy mających na celu integrację wszystkich podmiotów szkoły. Należą do nich m.in. Pikniki Integracyjne, Warsztaty Bożonarodzeniowe, Koncert Idą święta, Festyn Rodzinny czy Dzień Dziecka. Biorąc udział w projektach międzynarodowych takich jak eTwinning czy Erasmus +, poszerzamy kompetencje językowe naszych uczniów, uczymy ich komunikacji interpersonalnej i tolerancji międzykulturowej, zapoznajemy z tradycją i historią innych krajów. Pamiętamy też o osobach potrzebujących organizując swoje akcje charytatywne, a także biorąc udział w zewnętrznych  inicjatywach  takich jak, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei , wspierając PAH czy tez schronisko dla zwierząt.  Mocną stroną Naszej placówki są liczne wyjścia do kina czy teatru oraz przede wszystkich wyjazdy edukacyjno-integracyjny, które są atrakcyjna formą odziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Aby ten proces jeszcze bardziej urozmaicić, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, organizujemy tzw. „nocowanie w szkole”, które na dobre wpisały się w tradycję szkoły. Natomiast zgodnie z maksymą „W zdrowym ciele, zdrowy duch” oraz dbając o kondycje fizyczną naszych podopiecznych, dla klas 8 organizujemy biwaki i wyjazdy sportowo- integracyjne oraz proponujemy szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych z w-fu takich jak: siłownia, fitness, strzelectwo, turystyka, frisbee ultimate czy nordic walking. Zimą wszystkie klasy starają się korzystać z tej aury organizując wyjazd na kuligi, łyżwy i narty. Funkcjonując w ramach miasta i powiatu, wychodzimy z inicjatywą rozwijania pasji literackich, plastycznych i sportowych uczniów także z innych szkół. Stąd na stałe w historię naszej szkoły wpisały się organizowane przez nas konkursy powiatowe: Powiatowy Konkurs Literacki Najpiękniejsza baśń, Powiatowy Konkurs Plastyczny Kobiety, które zmieniły bieg historii, Powiatowy Konkurs na Najciekawszy Kalendarz Adwentowy. Wymienione wyżej działania i inicjatywy stanowią formę promocji szkoły i  ukazują jej atrakcyjność. A dzięki swoim sukcesom Społeczna Szkoła Podstawowa na stałe zagościła w świadomości środowiska lokalnego.