• MISJA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    im. POLSKICH NOBLISTÓW W KWIDZYNIE

     

    Misją naszej szkoły jest wykształcenie i wychowanie człowieka, będącego w stanie sprostać wyzwaniom
    i wymaganiom współczesnego świata, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, gotowego do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w rodzinie,
    w pracy zawodowej i w społeczeństwie.

     

     

    IMIĘ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIDZYNIE

     

    W myśl kontynuacji tradycji i dotychczasowych osiągnięć Kwidzyńskich Szkół Społecznych w Kwidzynie,
    w dniu 10 grudnia 2015r. imię Polskich Noblistów przyjęła również Społeczna Szkoła Podstawowa.

     

     

    To wydarzenie nie tylko otworzyło nowy rozdział w historii Kwidzyńskich Szkół Społecznych, ale nade wszystko stało się ważnym filarem pracy wychowawczej
     i dydaktycznej SSP.

     

    Wzmocniło działania szkoły w promowaniu i kształtowaniu w uczniach ważnych wartości reprezentowanych przez Noblistów: pomnażanie daru talentu, pasja, ciekawość i otwartość na świat, praca, cierpliwość i wytrwałość w osiąganiu celów, erudycja, odwaga w głoszeniu myśli.

    Ich nazwiska odgrywają niezwykle doniosłą rolę, gdyż są kojarzone i utożsamiane
    z Polską na całym świecie. Prestiż, jaki osiągnęli w prezentowanych przez siebie dziedzinach, stawia ich w gronie największych osobistości świata nauki, kultury i polityki, a że ich liczba może się powiększać, stanowią niewyczerpane źródło inspiracji

     

     

     

    SZTANDAR SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    im. POLSKICH NOBLISTÓW W KWIDZYNIE

     

    W dniu 10 grudnia 2015r.,
    w imieniu Fundatorów, Pan Michał Budek, przekazał Społecznej Szkole Podstawowej Sztandar
    na znak przyjęcia imienia Polskich Noblistów.

     

     

    Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100cm na 100cm obszyty srebrnymi frędzlami. Toczony z jasnego drewna drzewiec jest dwudzielny, połączony tuleją z metalu. Ma on wysokości 2m 20cm i zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

     

     

    Rewers Sztandaru jest koloru biało-czerwonego. Na tym tle umieszczone jest wytyczone białą obwódką godło państwowe: na czerwonym tle biało – srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną, zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

    Awers Sztandaru jest w kolorze chabru, jak kolor kwiatów w łanach polskich zbóż. Centralną część stanowi logo szkoły: dwie postaci tyłem, dziewcznka z plecakiem w kolorze magenta i chłopiec z plecakiem limonkowym. Górna część logo otoczona jest nazwą szkoły „Społeczna Szkoła Podstawowa”, a w dolnej części znajduje się napis w dwóch wersach, pierwszy: „im. Polskich Noblistów”, drugi: „w Kwidzynie”. Napisy wyszyte są srebrnymi nićmi, podobnie jak ornamenty w czterech narożnikach.

     

     

    Pani Anna Głogowska-Firlej prezentuje Sztandar Szkoły podczas uroczystości przekazania Sztandaru
    10 grudnia 2015r.

     

    HYMN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    im. POLSKICH NOBLISTÓW W KWIDZYNIE

     

    W roku przyjęcia imienia Polskich noblistów, Społeczna Szkoła Podstawowa przyjęła pieśń „Per Aspera Ad Astra” jako obowiązujący hymn Uchwałą nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2015r.

    Hymn Szkoły został po raz pierwszy odśpiewany 13 października 2006 r. na apelu Społecznego Liceum Ogólnokształacącego, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Autorką słów hymnu szkoły jest Pani Elżbieta Margulewicz - była nauczycielka języka polskiego w Społecznym Gimnazjum
    i Społecznym Liceum w Kwidzynie, a muzykę do hymnu skomponował pan Edward Budyś.

     

    Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd

    To nasza szkoła to nasz gmach
    Jej imię wiele znaczy
    Polscy nobliści - patron nasz
    Jak wiele to tłumaczy.

     

    Oni wskazują drogę nam
    Jak żyć, pracować trzeba
    Kazą uwierzyć mocno nam,
    Że mamy sięgnać nieba.

     

    Marzenia przecież po to są
    By życie je spełniło
    A człowiek walkę wygrywa swą
    Wola, pracą i siłą.

     

    Uwierzyć trzeba, że potrafisz,
    Że talent wielki masz
    A potem włożyć wiele pracy,
    dalekich sięgnać gwiazd.

     

    Do gwiazd przez trudy droga wiedzie
    Wie o tym każdy z nas
    My nie poddamy się złej biedzie
    Nasz teraz nadszedł czas.

     

     

    LOGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    im. POLSKICH NOBLISTÓW W KWIDZYNIE

     

     

     

     

     

     

    Pierwsze logo Szkoły zostało zaprojektowane i podarowane szkole przez Panią Aleksandrę Belzyt. Po uroczystości nadania imienia Polskich Noblistów do istniejącego Logo szkoły zostało dodane imię Polskich Noblistów.

     

     

    TARCZA I MUNDUREK SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    im. POLSKICH NOBLISTÓW W KWIDZYNIE

     

    Od samego początku działalności Społecznej Szkoły Podstawowej, nasi uczniowie nosili mundurki, zarówno jako stój galowy, jak i na co dzień. Po lewej stronie mundurka, na wysokości piersi, naszyta jest tarcza szkolna – jej wzór opracowała i podarowała szkole Pani Aleksandra Belzyt.

    Po wielu dyskusjach i konsultacjach z rodzicami, ostatecznie wybrano model granatowej kamizelki, wykończonej ściągaczami w jasnoniebieskie i białe paski. Drugi model, to była granatowa kamizelka bez żadnych wstawek.

                W związku z reformą oświatową i wydłużeniem szkoły podstawowej do 8 klasy, od września 2021r. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała możliwość noszenia granatowych, rozpinanych bluz jako strój codzienny.

     

             

     

     

     

     

     

     

     

     

       Od wrześniu 2024r., Rada Pedagogiczna zdecydowała, że uczniowie młodsze klasy SSP powrócą do tradycyjnego modelu mundurka – granatowa kamizelka z tarczą, natomiast w klasach 7 i 8SSP w stroju galowym, kamizelkę zastąpi granatowy krawat z wyszytą tarczą szkolną. Krawat wpisuję się w historię naszych szkół i nawiązuje do nieistniejącego już Społecznego Gimnazjum.