• Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024

     

    Dodatkowe zajęcia prowadzone w klasach 1-3 SSP:

    •   Klub Młodych Artystów - zajęcia plastyczne
    •   Łami - Główki - koło muzyczne (Bum Bum Rurki)
    •   Kodowanie na Dywanie - zajęcia z elementami kodowania
    •   Koło turystyczno-krajoznawcze
    •   Haft i bibułkarstwo - zajęcia manualne

      
    Dodatkowe zajęcia przedmiotowe doskonalące prowadzone w klasach 4-8
    :

    •   koło literackie,
    •   koło z geografii,
    •   koło z matematyki,
    •   koło z biologii,
    •   koło z chemii,
    •   koło z języka angielskiego,
    •   koło z języka niemieckiego,
    •   koło z historii,
    •   koło z informatyki,
    •   koło z religii,
    •   koło social-media.


    Ponadto, wg potrzeb uczniów oferujemy:

    •   zajęcia Spójrz Inaczej -  podnoszenie kompetencji emocjonalno-społecznych,
    •   zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne,
    •   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
    •   zajęcia z logopedą,
    •   zajęcia z psychologiem
    •   zajęcia z pedagogiem
    •   gimnastyka korekcyjna.