• __________Rekrutacja____________

    • Warunkiem uwzględnienia dziecka
     w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie przez Rodziców bądź Prawnych Opiekunów podania
     o przyjęcie dziecka do szkoły
     i dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły.

  • Partnerzy

   • Miasto Kwidzyn
  • Herb Polski
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych