• Rada Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej

    im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

     

    Rada Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej w Kwidzynie działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu szkoły
    i samodzielnie opracowanego regulaminu Rady Rodziców SSP.

    Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły a jej nadrzędnym celem jest wsparcie Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Samorządu Szkolnego w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły.

    Na zebraniach Rady omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii i dokumentacji szkolnej, poprzez rozwiązywanie bieżących problemów a kończąc na promowaniu szkoły w środowisku lokalnym. Z udziałem członków Rady rodziców odbywają się wszystkie oficjalne uroczystości szkole oraz Dni Otwarte Szkoły.

    Rada Rodziców jest organizatorem Wspaniałej inicjatywy „Pikniku Rodzinnego”, który po latach przerwy powróci do naszego kalendarza imprez; jest równiż współfundatorem tortów z okazji Dnia Dziecka czy z okazji Święta Szkoły.

    Rada pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły i jest jednym z filarów współpracy społeczności Społka. Jest to możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

     

    Prezydium Rady Rodziców SSP w roku szkolnym 2023/2024:

     

    Przewodnicząca Rady – Pani Katarzyna Ochlik Rafka